Esbjerg kommune (Tarp)

Esbjerg kommune har bygget ny spændende genbrugs plads i Tarp som åbnede fredag den 8 november.

Pladsen er en kombination af nedsænkede containere og containere i plan niveau. Der er en meget stor udenom plads til haveaffald, rødder, jord etc.

Esbjerg kommune har brugt Standard skiltet løbende igennem de sidste mange år, derfor var det kun en tilpasning der skulle til for at skiltene kunne genbruges på den nye plads.

Ved de nedsænkede containere er skiltene monteret i fjeder beslag som er fleksible ved mindre påkørsler, ved containerne som står plan benyttes Easy Roll skiltefødder. Ved alle kummerne benyttes vores silo beslag som Standard skiltet også passer i.

Pladsen er derudover også monteret med koste/skovl stationer som gør det let for borgeren at finde en kost og skovl til at feje traileren med, samt at redskaberne naturligvis kommer tilbage på deres respektive pladser.

Kontakt person for Esbjerg kommune hvis der er spørgsmål til noget,  er Jan Jensen.