Skilte tekster

                    

Skilte tekster:

Hvad skal der stå på et skilt?

Det spørgsmål bliver os ofte stillet. Der er lige så mange meninger som der er medarbejdere på en genbrugsstation, næsten.
Vores erfaring siger, at der skal være en overskrift der fortæller hvad fraktionen indeholder overordnet. Underteksten som helst skal være med meget få ord skal nævne nogle ting som alle kan forholde sig til. F.eks i Jern fraktionen kan det være Cykel – Dåser – stegepande…

Skal der være et piktogram eller billede på skiltet?

Det vinder mere og mere frem at sætte billeder på fraktionsskiltene. Erfaringerne viser, at et billede hurtigere og mere effektivt fortæller hvad fraktionen indeholder, mange borgere udtaler det er mere ”spændende” at læse et billede end en lang tekst, samt er der færre misforståelser fremfor hvad et piktogram kan vise. Et billede tager bedre hensyn til borgere som er svagt læsende eller slet ikke kan læse.
Der er dog flere af vores kunder som også har stor succes med deres selvudviklede piktogram serie som er moderniseret og udviklet til fraktionsområdet. Kontakt os hvis du vil høre mere om dette.

Skal der være farvekoder på skiltene?

Vi har erfaring med, at når man sætter farver på skiltene, så bliver de igen ” spændende ” at kigge på, det er med til at borgerne spørger ind til hvad det betyder at skiltet ved Rent træ er f. eks. Grøn? Eller skiltet ved Hvidevarer er Gult? Det er med til at få en god dialog med borgeren som så finder ud af at det hænger sammen med hvad der kan genbruges, hvad der er farligt affald osv. Vi har i dag flere kommuner som bruger farvekoder, nogle er lige begyndt og andre har gjort det længe. Vil du høre mere om dette så kontakt os gerne.