Måde Genbrugsplads
(dec 2018)


Nye fraktionskilte til Måde Genbrugsplads (december 2018)

I december 2018 blev Måde genbrugsplads genindviet efter 9 måneders renovering. Den renoverede plads er 12.700 kvm, hvilket umiddelbart lyder som meget plads, men til sammenligning er genbrugspladsen i Tarp dobbelt så stor. Så med halvt så mange kvm til rådighed, har man ikke kunnet lave en plads helt magen til i Måde. Man har måttet udnytte hver en kvm for at sikre en velfungerende, moderne plads. 

Pladsen har fået en helt ny indretning med to indkørsler. Den ene indkørsel leder direkte til et hævet containerområde med en kombination af nedsænkede containere og containere i plan niveau samt en afdeling for elektronik og farligt affald. Den anden indkørsel er en ydre bane opbygget af store siloer til haveaffald, jord, mursten, byggeaffald og lign., hvor man enten kan vælge at fortsætte til det hævede containerområde eller at forlade pladsen.

Brugerne af Måde genbrugsplads kan altså glæde sig over, at det nu er slut med at bære affaldet op ad trapper. Pladsen er blevet topmoderniseret med rampe, nedsænkede containere og ikke mindst nye smarte skilteløsninger fra Euro-Flex. Vores kontaktperson og samarbejdspartner hos Esbjerg Kommune har som altid været Jan Jensen.

Målet med moderniseringen af pladsen har været at sikre størst mulig brugervenlighed for de mange brugere med en tidssvarende indretning af pladsen samt at kunne opfylde de øgede miljøkrav til håndtering af affald.

Skilteløsningen på Måde genbrugsplads

På genbrugspladsen i Måde har vi leveret og monteret følgende skilteløsninger: 

Ved genbrugspladsens nye nedsænkede containere har vi monteret vores Trekantmast (Stor) på et special-udviklet gravbeslag. Et par af de monterede trekantmaster er desuden med svingskilt, så fraktionen hurtigt kan åbnes og lukkes, når der er behov for dette. 

Alle trekantmaster på genbrugspladsen er udstyret med vores A3 klaprammeskilt, som fungerer som en slags undertavle, hvorpå genbrugspladsens personale kan give yderlig information, råd og tips om affaldssortering, miljø og lign. til pladsens brugere. 

Ved pladsens fritstående containere har vi monteret vores Trekantmast (Stor) uden sving på vores Easy Roll Stationær med både 2 og 3 x dobbelt beton.

Ved pladsens siloer har vi monteret vores Standard skilt (Stor) på et specialudviklet silobeslag.

Derudover har vi leveret og monteret løse skilteplader til deres afdeling for elektronik og farligt affald.

Posted in Esbjerg Kommune.